Hakkımızda


Ulaşım İşleri Şube Amirliği, Üniversitenin hizmet kalite politikası ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda Üniversitenin ihtiyaç duyduğu her türlü ulaşım hizmetlerini yerine getirir veya yerine getirilmesini takip ve koordine eder. 

Şube Amirliğimiz kendisine verilen ulaşım görevlerini, Üniversitenin bölüm ve organlarından gelen talep ve istekler doğrultusunda amaca uygun araç ve şoför personel ile yerine getirmektedir. Buna ilaveten, Rektörlüğün kararları ve misyonu doğrultusunda kampüs içi ve dışında öğrenci ve personel toplu taşımacılık hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi yine Şubemiz tarafından yapılmaktadır. Ulaşım hizmetleri verilirken, uygun rotaları tesbit etmek ve seferlerin trafik yasa ve kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, yine Ulaşım İşleri Şube Amirliği'nin görevleri arasındadır. Tüm bu hizmetler verilirken, can ve mal güvenliğinin sağlanması için araçların ve şoförlerin uygunluğu, düzenli olarak kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Üniversitenin tüm nakil araçlarının akaryakıt alımı, işletme izinleri, kayıt, ruhsat, muayene, sigorta, temizlik, bakım ve onarım işlerini yürütür; Üniversite dışından temin edilen ulaşım hizmetlerinin sözleşme şartlarını hazırlar, sözleşmeleri takip eder ve alınan hizmetleri denetler.

Ayrıca, Ulaşım İşleri Şube Amirliği bünyesinde yürütülen ulaşım hizmetleri ile ilgili olarak araştırma ve geliştirme yaparak hizmet kalitesini artırmaya çalışmaktadır.


Şube Amiri

Niyazi GÖYMEN


İletişim Bilgileri 

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Ulaşım İşleri Şube Amirliği
LMP Spor Sarayı, Zemin Kat
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10, Turkey 

Tel: +90 392 630 1336 / 1532
Faks: +90 392 630 2909
ulasim@emu.edu.tr


DAÜ Web Siteleri

About-Us